https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/SMALLS-beeld-3header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/SMALLS-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/SMALLS-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/SMALLS-beeld-3.jpg

Zandwinningslocatie
Helmond / Deurne

Locatie:  Noord-Brabant, Helmond / Deurne

Opdrachtgever:  Smalls Bouwgrondstoffen

Thema:  Gebiedsontwikkeling

Product(en):  Ruimtelijke strategieën

Planperiode:  2012

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Smalls bv. heeft de ambitie de bestaande zandwinplas Berkendonk tussen Helmond en Deurne verder te exploiteren. De exploitatie omvat naast de zandwinplas ook de ontwikkeling van een Recreatieresort  inclusief attractiepark. Gezocht is naar ten oosten In het model Concentratie worden de nieuwe recreatieve voorzieningen op twee locaties geconcentreerd. De twee nieuwe clusters zijn ten opzichte van elkaar sterk verschillend. Het cluster aan de westzijde van de Oude Aa sluit aan op de al bestaande plannen van het nieuwe voetbalstadion. Het programma zal bestaan uit recreatief intensieve voorzieningen zoals: waterrecreatie, sportvoorzieningen zowel indoor als outdoor, een boulevard, winkeltjes, een uitgaansgelegenheid en een recreatieresort met een dorps karakter. Aan de oostzijde van de Oude Aa bevindt zich het rustige deel. In het bos en aan de rand van het bos verrijst een nieuw landgoed bestaande uit: verschillende residenties (meerdere vakantiewoningen bij elkaar), een wellness centrum, meditatiecentrum en een koffiehuis. De voorzieningen worden gedeeltelijk ondergebracht in de bestaande agrarische bebouwing en hebben hierdoor een authentiek karakter.

Om het gehele programma op een goede manier in te passen wordt het aanwezige landschap verder versterkt. De beek(dalen) en de aanwezige bossen vormen hiervoor het uitgangspunt. De beekdalen van de Oude Aa en De Vlier worden verbreed en krijgen naast een ruimtelijke functie ook een belangrijke ecologische functie. Door op bepaalde plaatsen het bosareaal uit te breiden worden de beekdalen geaccentueerd en ontstaat er ruimte om recreatiewoningen in of aan de rand van het bos te ontwikkelen. Met het versterken van het landschap wordt het mogelijk de recreatieplas (zandwinplas) Berkendonk verder uit te breiden.

De verschillende recreatieclusters ( Deurne Paardenwereld, De Bikkels en Berkendonk) vormen de poorten tot het gebied. De toegangswegen tot deze clusters zijn aansluitend op de vraag gedimensioneerd. De Berkendonk wordt ontsloten door middel van de nieuw gerealiseerde rotonde op de N270. Intern vormen een aantal aangepaste bospaden de verbinding tussen de verschillende recreatieclusters.