https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Wilhelminakanaal-header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Wilhelminakanaal-beeld-0.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Wilhelminakanaal-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Wilhelminakanaal-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Wilhelminakanaal-beeld-3.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Wilhelminakanaal-beeld-4.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Wilhelminakanaal-beeld-5.jpg

Verbreding Wilhelminakanaal

Locatie:  Noord-Brabant, gemeente Tilburg

Opdrachtgever:  RWS,
provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg

Thema:  Landschappelijke inpassing infrastructuur

Product(en):
Visie op landschaps- en natuurcompensatie (landschapsplan op hoofdlijnen)

Planperiode:  2011

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Het Landschaps- en compensatieplan (LCP) is de overkoepelende visie voor de inrichting
en inpassing van het kanaal in haar omgeving en
geeft richting aan het realiseren van de gewenste natuurcompensatie. Dit LCP zet de kanaalzone als een zowel functioneel als ruimtelijk kwalitatief hoogwaardig gebied op de kaart. Niet alleen gezien vanuit het kanaal en haar directe omgeving maar ook vanuit de beleving en haar functionele relatie met de stad.

Met de ambitie van de gemeente Tilburg om op langere termijn het Wilhelminakanaal te laten functioneren als
een ecologische verbindingszone binnen de gemeente grenzen is de wens ontstaan om een overall visie op te stellen. Het doel van deze lange termijn visie is om via een wensbeeld een richting te geven voor de ontwikkeling
van de zone van het gehele Wilhelminakanaal op de lange termijn. Het geschetste wensbeeld geeft een richting aan en is een handvat voor de verdere invulling van initiatieven die plaats vinden langs of in de nabijheid van het kanaal.