https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Westvaardersplassen-header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Westvaardersplassen-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Westvaardersplassen-beeld-2.jpg

Toekomstperspectief Westvaardersplassen

Locatie:  Noord-Holland, Wieringermeerpolder

Opdrachtgever:  Staatsbosbeheer

Thema:  Natuurontwikkeling

Product(en):  Toekomstbeeld, informatie film

Planperiode:  2008

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

De wens van Staatsbosbeheer is om Noordzee, Waddenzee
en IJsselmeer ecologisch met elkaar te verbinden. De Wieringermeerpolder is hierin de ontbrekende schakel. Omvorming van de westelijke rand van de polder tot een groot aaneengesloten natuurgebied maakt het mogelijk deze wens te realiseren. Voor het plangebied zijn aan de hand van een mogelijk ontwikkelingsscenario en 3D-beelden de ruimtelijke consequenties bij transformatie tot natuurgebied voor bewoners en belangenorganisaties inzichtelijk gemaakt. Met als doel draagvlak te krijgen voor dit initiatief.