https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Westland-naar-Zee-header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Westland-naar-Zee-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Westland-naar-Zee-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Westland-naar-Zee-beeld-3.jpg

Westland naar Zee

Locatie:
Zuid-Holland, tussen Hoek van Holland
en Den Haag

Opdrachtgever:  InnovatieNetwerk

Thema:  Regionaal ontwerp

Product(en):  Ontwikkelingsperspectief

Planperiode:  2007

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Discussie over landaanwinning voor de kust van Delfland wordt al vele jaren gevoerd, met een wisselende intensiteit. Kustuitbreiding vergt een grote investering. Tot nu toe is deze vooral gemotiveerd vanuit de omgevingskwaliteit van de Zuidvleugel. Onderbelicht blijven de mogelijkheden om het bestaande Westland te versterken. Door nieuwe ruimte in te zetten voor Westlandse bedrijvigheid ontstaat een kans om innovaties op het gebied van energie, veiligheid en duurzaamheid grootschalig toe te passen “Westland naar Zee”.