https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-beeld-3.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-beeld-4.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-beeld-5.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-beeld-6.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-beeld-7.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Waarland-beeld-8.jpg

Omgevingsanalyse dijkverbetering Waarland

Locatie:
Noord-Holland, nabij Oudkarspel, Waarland en Zijdewind

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Thema:  Dijkverbetering

Product(en):
Omgevingsanalyse (Landschappelijke-, Natuur, Cultuurhistorische- en Archeologische kwaliteiten

Planperiode:  2012

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is deze ‘Omgevingsanalyse VBK Waarland-Harenkarspel’ opgesteld. De aanleiding hiervoor is dat uit een globale toetsing van het programma ‘Verbetering Boezemkaden’ (VBK) is gebleken dat 38 km aan boezemkaden van zowel de binnen- als buitenring ‘deels niet op sterkte’ en ‘deels niet op waakhoogte zijn.’

De verbeteringsmaatregelen die genomen dienen te worden, worden volgens het spoorboekje van het HHNK bepaald. Deze analyse is onderdeel van ‘Omgevingsonderzoeken’ (stap 3) en valt binnen de ‘Definitiefase.’

Het resultaat een set landschappelijke-, natuur, cultuurhistorische- en Aacheologische uitgangspunten en randvoorwaarden ten behoeve van de uiteindelijke landschappelijke inpassing en vormgeving van de dijkversterking.