https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Voorthuizen-header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Voorthuizen-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Voorthuizen-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Voorthuizen-beeld-3.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Voorthuizen-beeld-4.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Voorthuizen-beeld-5.jpg

Landschapsplan rondweg Voorthuizen, N303

Locatie:
Gelderland, Voorthuizen (gemeente Barneveld)

Opdrachtgever:  Provincie Gelderland

Thema:  Landschappelijke inpassing infrastructuur

Product(en):  Landschapsplan

Planperiode:  2012

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Een nieuwe N303 om Voorthuizen moet de leefbaarheid in het dorp verbeteren. De nieuwe rondweg “doorsnijdt” twee karakteristieke landschappen. Het Kampenlandschap wat gekenmerkt wordt door kronkelige wegen, bebouwingsclusters en de aanwezigheid van houtwallen en lanen en het Heideontginningslandschap wat zich kenmerkt door rechtlijnigheid en openheid. Als uitgangspunt voor de landschappelijke inpassing geld “de nieuwe rondweg is te gast in het landschap”. Voor de landschappelijke inpassing betekend dit dat de oude bestaande landschappelijke lijnen zo veel als mogelijk worden behouden of versterkt. Hierbij zijn de beleving van de weg vanuit het omliggende landschap, het landschap vanaf de weg en de beleving van de weg zelf zorgvuldig bestudeerd en vorm gegeven. Hierdoor is een sterke ruimtelijke hoofdstructuur ontstaan die belangrijke landschappelijke structuren accentueren en tegelijkertijd richting geeft aan de beleving vanuit verschillende perspectieven.