https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/D-Tussentijd-header-1.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/D-Tussentijd-paneel-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/D-Tussentijd-paneel-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/D-Tussentijd-paneel-3.jpg

Tussentijd in de Veenkoloniën

Locatie:  Veenkoloniën

Opdrachtgever:  EO Wijers Stichting

Thema:  Regionaal ontwerp & ontwerpend onderzoek, Krimp

Product(en):  Visie

Planperiode:  2025

Omschrijving project

Stagnatie en krimp zijn geen perifere verschijnselen, en zeker niet alleen voorbehouden aan de Veenkoloniën. Ze zijn een terugkerend fenomeen in culturen en samenlevingen, en als gevolg daarvan ook in landschappen. Na een periode van groei en bloei zijn het de gevestigde belangen die nieuwe ontwikkelingen remmen of tegenhouden. Er wordt niet adequaat gereageerd op de veranderende omstandigheden. Gevolgen zijn eerst stagnatie, dan krimp, vervolgens verval en in het uiterste geval complete ontvolking van een gebied. Het Europese of nationale beleid met de daar gekoppelde subsidies, kan het proces van verval temperen maar niet tegenhouden of omkeren.

Hoe komen we uit deze impasse? Maar hoe doe je dat, in een land waarin elke menselijke beweging, elke vierkante centimeter gestuurd en beperkt wordt door stapels met wetten en richtlijnen? De enige remedie is ons te richten op het aanjagen van het kort draaiende wiel. Het kort draaiende wiel staat voor economische activiteiten die in een kort tijdsbestek een sociale en economische meerwaarde hebben voor de regio. Een belangrijk instrument om nieuwe indicatieven te laten ontstaan is de herintroductie van tijdelijkheid, in de brede zin van het woord dus met alle risico’s en onzekerheid van dien en met de pioniersgeest, improvisatiedrift en innovatietalent die daarbij horen.

D Essay Cultuur van tijdelijkheid als inspirator