https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/C-Rooijseweg-Voorblad-01-header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/C-Rooijseweg-profiel-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/C-Rooijseweg-profiel-03.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/C-Rooijseweg-profiel-04.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/C-Rooijseweg-profiel-05.jpg

Tender herinrichting Rooijseweg

Infrastructuur en ruimte

Locatie: Noord-Brabant, Son en Breugel, Rooijseweg

Opdrachtgever: Vissers Ploegmakers

Thema: Infrastructuur en Ruimte

Product(en): Integraal herinrichtingsplan

Planperiode: 2016

Omschrijving project

In het integrale herinrichtingsplan is een landschapsplan opgenomen, dat inzet op het verder versterken van het omliggende landschap. Door de versterking van de omliggende landschapskarakteristieken zoals kruisende laanstructuren en het aangrenzende Dommeldal wordt op een natuurlijke wijze het verkeer afgeremd en gestuurd, en worden tegelijk oude recreatieve verbindingen hersteld en wordt het Dommeldal als het ware onder de Rooijseweg doorgetrokken. Kortom, voor de aanbesteding is een samenhangend inrichtingsplan gemaakt, met bijzondere aandacht voor de recreatieve en landschappelijke relatie met het Dommeldal.

Het integrale herinrichtingsplan is noodzakelijk omdat een nieuwbouwwijk – Sonniuspark – aangelegd wordt ten westen van de Rooijseweg. De Rooijseweg moet van provinciale weg (met ventwegen) omgevormd worden tot een 50 km/uur weg die een groene entree vormt van de gemeente Son en Breugel.