https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-SponsNL-header-1.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-SponsNL-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-SponsNL-03.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-SponsNL-04.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-SponsNL-05.jpg

SPONS - NL

Locatie:  Nederland

Opdrachtgever:  Congres Europese rivieren

Thema:  Regionaal ontwerp & ontwerpend onderzoek, Klimaatadaptatie

Product(en):  Visie

Planperiode:  2025

Omschrijving project

Spons NL is een strategie, een strategie die inzet op het omdraaien van de “huidige” kijk op de delta. Spons NL gaat van het inkaderen van de rivieren naar het omkaderen van economisch relevante gebieden. De strategie geeft antwoord op wat te doen als alle ruimte voor water in de uiterwaarden is benut. Op nationaal niveau betekent dit dat we dijkringen toevoegen rondom economische kerngebieden binnen de bestaande dijkringen. De nieuwe dijkringen hebben een hoge veiligheidsnorm. Voor de bestaande dijkring wordt een lagere veiligheidsnorm gehanteerd, het gebied dat door deze dijken wordt beschermd, fungeert als spons voor het overtollige water.
Op regionaal niveau bied deze strategie nieuwe kansen voor de ontwikkeling van historische structuren zoals de Stelling van Amsterdam. Op lokaal niveau fungeert deze strategie als katalysator voor nieuwe ontwikkelingen. In de overgangszone ontstaan mogelijkheden voor combinaties van wonen, energie, recreatie en mobiliteit.