https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Schulpvaart-header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Schulpvaart-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Schulpvaart-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Schulpvaart-beeld-3.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Schulpvaart-beeld-4.jpg

Waterbergingsgebieden Schulpvaart

Locatie:
Noord-Holland, Castricum (Grootlimmerpolder)

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Thema:  Waterberging

Product(en):  Landschapsplan

Planperiode:  2011, realisatie 2013

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Met de aanleg van twee waterbergingsgebieden langs de Schulpvaart wordt invulling gegeven aan de vier opgaven: verbeteren van de waterkwaliteit, beheersing waterkwantiteit, natuur ontwikkeling en het verhogen van het recreatief medegebruik van het gebied. Om dit te bereiken heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, gemeente Castricum en omgeving gewerkt aan een integraal plan.

De inrichting van de beide deelgebieden bestaat uit een droge waterberging. Tijdens een piekafvoer, die een keer in de vijf jaar voor komt, loopt het gebied vanuit de Schulpvaart via een inlaat vol. Het gebied bestaat uit dotterbloem- en kamgrashooilanden en zijn “toegankelijk” door middel van een boeren wandelpad.