https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-Scaldis-Emerge-header-ZW-01.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-Scaldis-Emerge-01.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-Scaldis-Emerge-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-Scaldis-Emerge-03.jpg

Scaldis Emerge

Locatie:  Zeeland, Zeeuws Vlaanderen

Opdrachtgever:  –

Thema:  Regionaal ontwerp & ontwerpend onderzoek, Strategische gebiedsontwikkeling

Product(en):  Projectvoorstel INTERREG I Euregio 2015

Planperiode:  2025

Omschrijving project

De Initiatiefgroep Scaldis Emerge beoogt niets meer en niets minder dan het leveren van een bijdrage aan de “wederopstanding” van Zeeuwsch Vlaanderen en de aangrenzende Vlaamse plattelandsgemeenten Damme, Maldegem, St. Laureins en Assenede.

Een wederopstanding naar een meer duurzaam sociaal economisch perspectief waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van de sterke punten van land en water.

Scaldis Emerge wil daarbij vooral openen en verbinden. Verbinden wordt letterlijk vormgegeven door op een viertal plaatsen een bevaarbare verbinding te realiseren tussen (Wester)schelde via kreken en kanalen naar haar achterland. Figuurlijke verbindingen worden gerealiseerd  door samen met de betrokkenen zelf te onderzoeken hoe de regio hier optimaal van zou kunnen profiteren. Dit natuurlijk vanuit de constatering dat DE  Zeeuwsch-Vlaming niet bestaat.  Daarbij staan toerisme,  akkerbouw en natuurontwikkeling centraal.

Scaldis Emerge wil met de plannen die zij ontwikkelt inspelen op wat zij ziet als de drie natuurlijke sterktes van het gebied, te weten: landschap, cultuurhistorie en volksaard.