https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-BKP-Uitzichttoren-header-1.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-BKP-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-BKP-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-BKP-beeld-3.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-BKP-beeld-4.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-BKP-beeld-5a.jpg

Beeldkwaliteitsplan
Riool Water Zuivering Installatie
’s-Hertogenbosch

Locatie:  Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch

Opdrachtgever:  Waterschap Aa & Maas

Thema:  Infrastructuur en ruimte

Product(en):  Beeldkwaliteit- en Inrichtingsplan

Planperiode:  2011 – 2012

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Waterschap Aa en Maas heeft de ambitie om de Rioolwater Zuiveringsinstallatie (RWZI)
’s-Hertogenbosch, als een modern ‘milieubedrijf’, te laten voldoen aan alle (toekomstige) wettelijke en technische eisen. De renovatie en nieuwbouw van de waterzuivering zal een ruimteclaim leggen op een deel van de nu groene ruimte in de Diezemonding.

De ambitie is dan ook om de RWZI, in samenwerking met stakeholders zoals de gemeente ’s-Hertogenbosch en omwonenden,
op een subtiele manier te verbinden met het Landschapspark Diezemond.
De RWZI ’s-Hertogenbosch zou, naast haar kerntaak (zuiveren van afvalwater), op een verantwoorde wijze functies kunnen vervullen ten aanzien van bijvoorbeeld recreatie, toerisme, (natuur-) educatie en werkgelegenheid.

Het waterschap heeft er voor gekozen om de
totale werkzaamheden, renovatie RWZI + de landschappelijke inpassing, in één design en construct uitvraag op de markt te brengen.
De uiteindelijke vastgestelde (beeld)kwaliteit van de landschappelijke inpassing wordt behaald door de aannemer verplicht te stellen aan de in deze rapportage genoemde ontwerpuitgangspunten en de beeldkwaliteit te voldoen.