https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-3D-beeldZWheader.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-inrichtingsplan-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-centrale-as-beeld-4.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-inrichtingsplan-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/RWZI-inrichtingsplan-beeld-3.jpg

Inrichtingsplan Riool Water Zuivering Installatie
’s-Hertogenbosch

Locatie:  Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch

Opdrachtgever:  Waterschap Aa & Maas

Thema:  Waterzuivering

Product(en):  Inrichtingsplan & beeldkwaliteitsplan

Planperiode:  2012

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Waterschap Aa en Maas heeft de ambitie om de Rioolwater Zuiveringsinstallatie (RWZI) in
’s-Hertogenbosch, als een modern ‘milieubedrijf’, te laten voldoen aan alle (toekomstige) wettelijke en technische eisen. De renovatie en nieuwbouw van de waterzuivering zal een ruimteclaim leggen op een deel van de nu groene ruimte in de Diezemonding. De RWZI lijkt een wezensvreemd element in de Diezemonding, maar vormt in het inrichtingsplan de koppeling tussen (afval-) waterketen en bekenstelsel.

De ambitie is dan ook om de RWZI, in samenwerking met stakeholders zoals de gemeente  ’s-Hertogenbosch en omwonenden, op een subtiele manier te verbinden met het Landschapspark Diezemond.
De RWZI ’s-Hertogenbosch zou, naast haar kerntaak (zuiveren van afvalwater), op een verantwoorde wijze functies kunnen vervullen ten aanzien van bijvoorbeeld recreatie, toerisme, (natuur-) educatie en werkgelegenheid.