https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-Beek-Ontwikkel-Plan-ZW-1header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-Beek-Ontwikkel-Plan-01.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-Beek-Ontwikkeling-Plan-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-Beek-Ontwikkeling-Plan-03.jpg

Pilot Beek Ontwikkel Plan (BOP)

Locatie:  Brabant

Opdrachtgever:  Waterschap De Dommel

Thema:  Land en Water

Product(en):  Begeleiding workshop/visualisaties, Zandleij en Raamsloop

Planperiode:  2014

Omschrijving project

Het waterschap wilt voor de langere termijn duidelijkheid scheppen over de ontwikkeling van haar bekenstelsel. Daarom wil het waterschap voor iedere beek een Beek Ontwikkel Plan (BOP) opstellen. Met een BOP legt het Waterschap de ambities per beek vast, op korte (0-5 jaar), middel lange termijn (5-20 jaar) en lange termijn (> 20 jaar) .

Aan de hand van twee Pilot projecten heeft buro LinO in samenwerking met Buitenruimte.nu en het waterschap hiervoor een hanteerbare systematiek ontwikkeld. Met als resultaat een rapportage per beek waarin, aan de hand van o.a. visualisaties, aan gebruikers, beheerders, bewoners en belanghebbenden duidelijkheid wordt gegeven over de gewenste ontwikkeling van “hun” beek en hoe hierop te anticiperen.