https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Natuurlijk-Afsluitdijk-header-2.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Natuurlijk-Afsluitdijk-beeld-1.jpg

Toekomstperspectief Afsluitdijk

Locatie:  Fryslân en Noord-Holland

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat in samenwerking met de provincies Fryslân en Noord-Holland

Thema:  Dijkversterking

Product(en):  Visie

Planperiode:  2010

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

De uitdaging van oud staatssecretaris Tineke Huizinga ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Afsluitdijk was duidelijk: “Dit is een kans om meer te doen dan alleen
veiligheid”. Het plan van het consortium, bestaande uit Royal Haskoning, BAM, Lievense, Rabobank, Van Oord en Wubbo Ockels B.V., behelst een aanpassing van de oude ’Transportdijk’ voor veiligheid en mobiliteit met behoud van haar karakter, daarnaast geeft een tweede ’Natuurdijk’ ruimte voor natuur, duurzame energieopslag en energieproductie en recreatie”, ter realisering van de doelstelling
‘’Een innovatief waardevol icoon naast het waarborgen van de vereiste veiligheid.’’