https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/N279-header-2.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/N279-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/N279-beeld-1.jpg

Provinciaal Inpassinsplan N279

Locatie:
Noord-Brabant, traject tussen s’- Hertogenbosch en Veghel

Opdrachtgever:  Provincie Noord-Brabant

Thema:  Landschappelijke inpassing infrastructuur

Product(en):
Inpassingsplan en Beeldkwaliteitsplan

Planperiode:  2010-2012

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Het traject van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel heeft te kampen met een toenemende verkeersdruk. De toename van verkeersbewegingen komt voort uit onder andere grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en de verbreding van de Rondweg ’s-Hertogenbosch naar 4×2 rijstroken De verwachting is dan ook dat de huidige problemen op de N279 in de toekomst alleen maar gaan toenemen, waardoor de weg dient te worden opgewaardeerd. Bij deze opwaardering is een goede landschappelijke inpassing gewenst. In dienst van RHDHV heeft Dennis Martens hiervoor een inrichtingsplan opgesteld dat op hoofdlijnen richting geeft aan de inpassing van de N279. Hierbij zijn de beleving van de weg vanuit het omliggende landschap, het landschap vanaf de weg en de beleving van de weg zelf zorgvuldig bestudeerd en vorm gegeven. Hierdoor is een sterke ruimtelijke hoofdstructuur ontstaan die belangrijke landschappelijke structuren in beeld brengt en tegelijkertijd richting geeft aan de beleving vanuit verschillende perspectieven.