https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-MIJNwijk-01header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-MIJNwijk-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-MIJNwijk-03.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-MIJNwijk-04.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-MIJNwijk-05.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-MIJNwijk-06.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/G-MIJNwijk-07.jpg

MIJNwijk

Maatschappelijke innovatie

Locatie:  Gelderland, Arnhem

Opdrachtgever:  Volkshuisvesting Arnhem i.s.m. bewoners, Rijnstad, gemeente Arnhem, Suez, Kunstbedrijf Arnhem en Joppe Fotografie

Thema:  Sociaal en maatschappelijke innovatie

Product(en):  Projectleiding

Planperiode:  2015 – 2017

Omschrijving project

In 2015 zijn de voormalige gele flats in de Arnhemse wijk Malburgen West geheel gerenoveerd. Vooruitlopend op deze renovatie heeft Rijnstad een ‘achter de voordeur’ project uitgevoerd dat veel waardevolle informatie heeft opgeleverd over de bewoners en de buurt. Veel bewoners kampen met schulden, psychische problemen, en isolement en er is een hoge werkloosheid.

Het project ‘MIJNwijk’ zet in op het verbeteren van de leefbaarheid, sociale cohesie en de wijkeconomie. Samen met bewoners, lokale ondernemers, zzp’ers, werken we aan een leefbaardere wijk die de zelfredzaamheid van de bewoners bevordert en tegelijkertijd het woongenot vergroot.

Buro LinO draagt hierin samen met Volkshuisvesting en Rijnstad zorg voor de dagelijkse projectleiding. Het MIJNwijk projectteam helpt bewoners met het realiseren van hun ideeën, met als randvoorwaarde dat de bewoners uiteindelijk het project zelfstandig ‘draaien’.

Projecten waaraan gewerkt wordt zijn een wijkonderneming die zorg draagt voor afvalscheiding en inzameling, het groenonderhoud, schoonmaak, huismeesterschap en het runnen van een ontmoetingsplek door bewoners. Zo krijgen bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans tot het opdoen van werkervaring, worden geld- en waardenstromen binnen de wijk gehouden, ontstaan er nieuwe sociale- en samenwerkingsverbanden en wordt de leefbaarheid in de wijk vergroot.