https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Midden-IJsselmondHeader.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Midden-IJsselmond-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Midden-IJsselmond-beeld-2.jpg

Ruimtelijk perspectief Midden IJsselmonde

Locatie:  Zuid-Holland, ten zuiden van Rotterdam

Opdrachtgever:  Provincie Zuid-Holland

Thema:  Regionaal ontwerp

Product(en):  Ontwikkelplan

Planperiode:  2006

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving projecten

Onder de naam Project Mainport Rotterdam wordt de komende 10 tot 20 jaar gewerkt aan de versterking van de economie en de leefbaarheid in de Rotterdamse stadsregio.
Meest in het oog springende aspect van PMR is de aanleg van 750 ha hoogwaardig natuur- en recreatiegebied. Het betreft vrijwel het gehele bestaande agrarische gebied tussen Barendrecht en Rhoon. Dit betekent dat het gebied volledig zal transformeren. Door de provincie Zuid-Holland werd gevraagd vorm en inhoud te geven aan een proces om samen met de gemeente Albrandswaard te komen tot een Ontwikkelplan Midden IJsselmonde, bestaande uit een ruimtelijk perspectief (wat gaat er veranderen?) en een uitvoeringsstrategie.