https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Masterplan-Weerribben-header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Masterplan-Weerribben-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Masterplan-Weerribben-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Masterplan-Weerribben-beeld-3.jpg

Gastvrij Waterrijk

Locatie:  Overijssel

Opdrachtgever:  Provincie Overijssel

Thema:  Ontwikkelingsperspectief

Product(en):  Uitvoeringskader

Planperiode:  2012

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Met het Uitvoeringskader willen we een impuls geven aan de vrijetijdseconomie in Steenwijkerland en WaterReijk als toeristisch A-merk op de kaart zetten in Overijssel, Nederland maar ook internationaal. Dit Uitvoeringskader is een coproductie van ondernemers, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook van gemeente en provincie. Het verhaal van WaterReijk moet de komende jaren resulteren in “business”. Daarvoor worden projectvoorstellen uitgewerkt. Het Uitvoeringskader is de kapstok.

De centrale ambitie van het Uitvoeringskader Gastvrij WaterReijk is het duurzaam versterken van de regionale economie van Steenwijkerland en omgeving, door verbetering van het toeristisch- recreatieve product en slimme marktcombinaties. Daarmee willen we extra bestedingen genereren, een omslag maken naar langer verblijf van gasten en meer gasten c.q. nieuwe doelgroepen aan te trekken. WaterReijk blijft zich daarbij richten op het gezellige dagtoerisme, maar ziet vooral kansen in het groeiende segment van sportieve en actieve recreanten / groepen én individuele natuur- en cultuurzoekers.