https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Lage-Klompweg-afb.2ZWheader.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Lage-Klompweg-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Lage-Klompweg-beeld-3.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Lage-Klompweg-beeld-6.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Lage-Klompweg-beeld-5.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Lage-Klompweg-beeld-4.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Lage-Klompweg-beeld-8.jpg

Ruimtelijk kwaliteitskader dijkverbetering Lage Klompweg (Vecht)

Locatie:
Provincie Noord-Holland en Utrecht, nabij Nigtevecht en Weesp

Opdrachtgever:  Waternet

Thema:  Dijkverbetering

Product(en):  Ruimtelijk kwaliteitskader

Planperiode:  2013

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

In de provinciale verordening staan veiligheidsnormen voor alle dijken van het waterschap Amstel, Gooi en
Vecht. Om te beoordelen of de dijken nog voldoen aan deze normen, onderzocht Waternet de afgelopen tijd de bodemgesteldheid, de grondwaterstand en de hoogte
en breedte van alle dijken. Daaruit blijkt dat circa de helft van de dijk langs de Lage Klompweg niet voldoet aan de provinciale veiligheidsnorm. Vooruit lopend op het ontwerpdijkverbeteringsplan zijn uit verschillende invalshoeken richtlijnen opgesteld. Het ruimtelijk kwaliteitskader geeft hierin een goed beeld van de ontstaansgeschiedenis van het landschap waarin zich de dijk bevindt. De in beeld gebrachte Landschaps- en Cultuurhistorische (randvoor-)waarden vormen samen met de Archeologische, Natuurlijke en Technische (randvoor-)waarden belangrijke richtlijnen voor het ontwerpdijkverbeteringsplan en de ontwerpslag richting het definitieve ontwerp.