https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/C-Klankbordgroep-hoofdbeeld-1header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/C-Klankbordgroep-optie-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/C-Klankbordgroep-hoofdbeeld-01.jpg

Klimaatadaptatie Grote Rivieren

Locatie:  Grote rivieren Nederland

Opdrachtgever:  Kennis voor Klimaat

Thema:  Regionaal ontwerp & ontwerpend onderzoek, Klimaatadaptatie

Product(en):  Klankbordgroep lid / workshop leider

Planperiode:  2013 – 2014

Omschrijving project

Als klankbordgroeplid en workshopleider heb ik meegewerkt aan een inspiratiedocument voor een onafhankelijke, multi-sectorale en lange-termijnvisie op adaptatie aan klimaatverandering van de grote rivieren. Het inspiratiedocument is bedoeld om klimaatadaptatie te agenderen en levert inspiratie voor beleidsmakers en onderzoekers, voor nu en later.

“Klimaatverandering is als de snelkookpan, die ons zeker in delta Nederland met de neus op de feiten drukt. Ze maakt ons duidelijk dat er op de langere termijn geen “gemakkelijke” oplossingen meer zijn. Louter techniek blijkt historisch gezien steeds onvoldoende om rampspoed te voorkomen. Adaptatie aan meer, minder en/of zouter water zal op sommige plekken in ons land uiteindelijk onontkoombaar blijken”.