https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Munnikeland-afb3ZW1000x335.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Munnikeland-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Munnikeland-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Munnikeland-beeld-3.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Munnikeland-beeld-4.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Munnikeland-beeld-5.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Munnikeland-beeld-6.jpg

Intergrale planstudie Munnikenland (Waal)

Locatie:
Gelderland, gebied tussen Woudrichem, Poederoijen en Brakel

Opdrachtgever:  Waterschap Rivierenland

Thema:  Rivieren

Product(en):  Inrichtingsplan

Planperiode:  2009, realisatie 2013 – 2015

In dienst van:  RDHV

Bekijk hier een video over dit project

Omschrijving project

De Dijkteruglegging Munnikenland en herinrichting Brakelse Benedenwaarden is een maatregel in het kader van de PKB “Ruimte voor de rivier”. Door de teruglegging van de dijk ontstaat een nieuw buitendijks natuurlijk komgebied dat bijdraagt aan de rivierdoorstroming, hoogwaterveiligheid, en de natuurwaarde van de Waal-uiterwaarden. Over de grenzen van de rivierverruiming heen is veel aandacht besteed aan natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Deze hebben alle hun weerslag in het inrichtingsplan.
Voor dit plan is bovendien de omgeving geraadpleegd. Ideeën van omwonenden en andere belanghebbenden hebben een prominente plaats gekregen in het totale ontwerpconcept.