https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/H-De-Hoven-Zutphen-header-01.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/H-De-Hoven-Zutphen-concept-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/H-De-Hoven-Zutphen-plankaart-03.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/H-De-Hoven-ZutphenVisualisatie-04.jpg

Integraal landschapsplan rondweg N345 De Hoven / Zutphen

Locatie:  Gelderland, De Hoven / Zutphen, rondweg N345

Opdrachtgever:  provincie Gelderland

Thema:  Infrastructuur en ruimte

Product(en):  Architectonisch schetsontwerp en inpassingsplan

Planperiode:  2014

Omschrijving project

De provincie Gelderland wil een rondweg aanleggen ten westen van buurtschap De Hoven bij Zutphen. Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345 en de regionale bereikbaarheid, als de leefbaarheid in De Hoven.

Om de rondweg goed in te passen in de omgeving heeft het Buro LinO een landschapsplan opgesteld.

In dit landschapsplan wordt de landschappelijke inpassing geschetst die als basis dient voor de aanbesteding van aanleg en ontwerp van de Rondweg De Hoven / Zutphen N345.

Voor het opstellen van het landschapsplan is uiteraard het landschap zelf belangrijk geweest. Uitgangspunten zijn daarnaast de wettelijke kaders en het beleid op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Het vertrekpunt voor deze studie zijn de visie en de ambities van de Provincie Gelderland, zoals deze in eerdere fases van het proces zijn opgesteld.