https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Heeswijkafb-3-kasteel-HeeswijkZWheader.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Heeswijk-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Heeswijk-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Heeswijk-beeld-3b.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Heeswijk-beeld-4.jpg

Beekherstel Aa Heeswijk Dinter

Locatie:  Noord-Brabant, Heeswijk Dinter

Opdrachtgever:  Waterschap Aa en Maas

Thema:  Waterberging

Product(en):
Cultuurhistorie & Landschap inventarisatie

Planperiode:  2010

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Bij het herstel van de beken staat de vraag ‘hoe de waterlopen binnen het beheersgebied moeten worden ingericht’, centraal. Het antwoord moet een significante bijdrage leveren aan het herstel van natuurlijke processen en aansluiten op aanwezige of potentiele cultuurhistorische- en landschappelijke kwaliteiten. De cultuurhistorie & Landschap inventarisatie zoals uitgevoerd geeft inzicht op de aanwezige kwaliteiten en vormt één van de bouwstenen voor de verdere planvorming.