https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-HBH-01bheader.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-HBH-02a.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-HBH-02b.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-HBH-03.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-HBH-04.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-HBH-05.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-HBH-06.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/F-HBH-07.jpg

Eyghentijds Blauwe Huis

Maatschappelijke innovatie

Locatie:  Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch

Opdrachtgever:  Waterschap Aa en Maas, bewonersplatform

Thema:  Sociaal en maatschappelijke innovatie

Product(en):  Procesbegeleiding / Bidboek

Planperiode:  2015 – 2016

Omschrijving project

Decentrale rioolwaterzuivering als vliegwiel voor het versterken van de sociale cohesie en de wijkeconomie

In het project Het Blauwe Huis komen technische innovatie en samenleving bij elkaar. Binnen het project bestaat er de unieke mogelijkheid om een kruisbestuiving te laten ontstaat tussen de technische innovatiekracht van het waterschap en de sociale innovatiekracht vanuit de samenleving, in dit geval de nieuwbouwwijk De Grote Wielen in ‘s-Hertogenbosch.

De nieuwbouwwijk De Grote Wielen in ’s-Hertogenbosch ziet het waterschap hiervoor als meest geschikt onderzoeksgebied. Dit onder meer door het aanwezige organisatiekracht van bewoners (wijkraad), het innovatieve hemelwatersysteem, de behoefte aan een ontmoetingsplek en de aanwezige innovatiekracht (stadsboerderij Eyghentijds).

Het project het Blauwe Huis komt voort uit de gedachte dat de wijk van de toekomst moet voldoen aan het maximaal combineren van waarden: leefbaarheid, groen, sociale cohesie, (wijk)participatie, nieuwe bedrijvigheid en duurzaamheid (afvalstromen). Daarnaast de wens vanuit het waterschap om actuele en toekomstige opgaven in samenwerking met burgers en ondernemers op te pakken.

Als gevolg van technische innovatie (Living Machine) is het mogelijk om op kleine schaal de rioolwaterzuivering in de wijk zelf op een aantrekkelijke manier te laten plaatsvinden en inzichtelijk te maken. Hierdoor ontstaat er de kans om bewustwording ten opzichte van afvalstromen te vergroten door kringlopen te verkleinen en zichtbaar te maken. Het stelt de bewoners in de mogelijkheid zelf de ‘vruchten’ te plukken van hun eigen rioolwater.