https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/E-Vreelandseweg-01-ZWheader.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/E-Vreelandseweg-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/E-Vreelandseweg-03.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/E-Vreelandseweg-04.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/E-Vreelandseweg-05.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/E-Vreelandseweg-06.jpg

Dijkverbetering Vreelandseweg

Dijkverbetering

Locatie:  Utrecht, nabij Nigtevecht

Opdrachtgever:  Waternet

Thema:  Dijkverbetering en sociaal- en maatschappelijke innovatie

Product(en):  Ruimtelijk kwaliteitskader, herplantingsplan

Planperiode:  2015 – 2016

Omschrijving project

In de provinciale verordening zijn veiligheidsnormen opgenomen voor alle dijken van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet heeft deze dijken onderzocht in 2013. Hieruit bleek dat het dijktraject Vreelandseweg (V02-284C) over een lengte van 1467 meter niet aan de veiligheidsnorm voldoet. De dijkverbetering is op basis van deze toetsing opgenomen in het Programma voor verbetering van de regionale waterkeringen van het waterschap.

Het door buro LinO opgestelde Ruimtelijke kwaliteitskader geeft een beeld van de Landschaps- en Cultuurhistorische randvoorwaarden voor de dijkverbetering. De landschappelijke richtlijnen zijn daarbij ook het kader voor het herbeplantingsplan, een onderdeel van het ontwerpverbeteringsplan voor de dijk.  Het landschapsplan kenmerkt zich door het gebruik van veel verhelderende tekeningen met uitgewerkte voorstellen aan de hand van een set dijkkarakteristieken.

Er is draagvlak ontstaan bij de omwonenden door het vertellen van het hele verhaal van de dijk, en omdat ruimtelijke kwaliteit is toegevoegd. Resultaat is ook dat een samenwerkingsverband is ontstaan tussen waterschap en bewoners voor onderhoud van de beplanting.