https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/D-De-Horn-dijkversterking-01header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/D-De-Horn-dijkversterking-02.jpg

Dijkverbetering De Horn

Dijkverbetering

Locatie:  Utrecht, Weesp

Opdrachtgever:  Waternet

Thema:  Dijkverbetering

Product(en):  Ruimtelijk kwaliteitskader, herplantingsplan

Planperiode: 2016

Omschrijving project

De dijk ‘de Horn’ in Weesp beschermt de polder tegen water uit de Vecht. De Horn is op sommige stukken niet hoog of sterk genoeg. Dit blijkt uit onderzoek door Waternet. Daarom wordt de dijk hoger en sterker gemaakt. Dit zodat de dijk de komende 30 jaar voldoet aan de eisen voor veiligheid.

Het door buro LinO opgestelde Ruimtelijke kwaliteitskader geeft een beeld van de Landschaps- en Cultuurhistorische randvoorwaarden voor de dijkverbetering. De landschappelijke richtlijnen zijn daarbij ook het kader voor het herbeplantingsplan, een onderdeel van het ontwerpverbeteringsplan voor de dijk.  Het landschapsplan kenmerkt zich door het gebruik van veel verhelderende tekeningen met uitgewerkte voorstellen aan de hand van een set dijkkarakteristieken. Er is draagvlak ontstaan bij de omwonenden door het vertellen van het hele verhaal van de dijk, en omdat ruimtelijke kwaliteit is toegevoegd.