https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Bergermeerpolder-afb-3ZW1000x335.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Bergermeerpolder-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Bergermeerpolder-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Bergermeerpolder-beeld-3.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Bergermeerpolder-beeld-4.jpg

Omgevingsanalyse dijkverbetering Bergermeerpolder

Locatie:  Noord-Holland

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Thema:  Dijkverbetering

Product(en):  Quick scan omgevingsanalyse

Planperiode:  2010

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Het Hoogheemraadschap heeft het voornemen de kade langs de Ringsloot langs de Bergermeer bestaande uit: de Ringsloot van de Bergermeer, Bergervaart, Bergerringsloot en Kromme Sloot, te verbeteren omdat de kade naar verwachting niet meer voldoet aan de hoogte- en stabiliteitsnormen.

Vraag opdrachtgever: het in beeld brengen van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologisch waardevolle karakteristieken van de dijk en haar directe omgeving.
Met als resultaat een set landschappelijke uitgangspunten en randvoorwaarden ten behoeve van de uiteindelijke landschappelijke inpassing en vormgeving van de dijkversterking.