https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-De-Hoven-01header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-De-Hoven-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-De-Hoven-03.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-De-Hoven-04.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-De-Hoven-05.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-De-Hoven-06.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/B-De-Hoven-07.jpg

Architectonisch schetsontwerp spoorwegonderdoorgang rondweg N345 De Hoven

Architectonisch schetsontwerp

Locatie: Gelderland, De Hoven / Zutphen, rondweg N345

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Thema: Infrastructuur en Ruimte

Product(en): Architectonisch schetsontwerp en inpassingsplan

Planperiode: 2015 – 2016

Omschrijving project

Ten westen van buurtschap De Hoven bij Zutphen zal een rondweg worden aangelegd om zowel de doorstroming, leefbaarheid als de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Conform het voorkeurstracé van de provincie (ontwerp buro LinO, 2014) kruist de nieuwe rondweg De Hoven het spoor Arnhem-Zutphen. In overleg met ProRail is afgesproken dat de provincie de planstudie uitvoert en aan ProRail een overdrachtsdossier oplevert, om daarmee haar wensen en eisen effectief in het planproces te kunnen inbrengen.

Het architectonisch schetsontwerp beschrijft op schetsontwerpniveau de architectonische en ruimtelijke wensen van de provincie Gelderland. Bijzonder in het schetsontwerp zijn de gedetailleerde technische uitwerking van de groene onderdoorgang en de geleiding van de rondweg door riet- en waterpartijen waardoor het zicht op de rondweg als het ware gefilterd wordt.

Realisatie van het plan is medio 2018. Het schetsontwerp fungeert dan als beoordelingskader voor het Definitief Ontwerp van de rondweg en spoorwegonderdoorgang van de opdrachtnemer.