https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/A-Ambitidocument-Voorst-01header.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/A-Ambitidocument-Voorst-02.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/A-Ambitidocument-Voorst-03.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/A-Ambitidocument-Voorst-04.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/A-Ambitidocument-Voorst-05.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/A-Ambitidocument-Voorst-06.jpg

Ambitiedocument rondweg Voorst N345

Ambitiedocument

Locatie: Gelderland, Voorst, rondweg N345

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Thema: Infrastructuur en Ruimte

Product(en): Ambitiedocument, landschappelijke inpassing en kunstwerken

Planperiode: 2014 – 2016

Omschrijving project

Het ambitiedocument is een belangrijk document voor de aanbesteding van de rondweg Voorst. Het is een product waarin op conceptueel niveau de ruimtelijke en architectonische ambitie van de provincie Gelderland wordt beschreven.

In het ambitiedocument zijn eisen en wensen gestructureerd in een boom, waarin de verschillende schaalniveau’s van element tot op het niveau van het landschap rondom Voorst verwerkt zijn. Er is een heldere structuur voor vergelijken en beoordelen waarmee de klant goed uit de voeten kan in de aanbestedingsprocedure.