In De Gelderland van 30 oktober geef ik mijn visie over de potentie en mogelijke betekenis van het gebied Stadsblokken Meinerswijk voor de stad Arnhem.

Stichting Lenteveld geeft creatieve jonge talenten uit het ruimtelijk werkveld de kans zich te ontwikkelen. Via deelname aan vernieuwende reële ruimtelijke opgaven kunnen zij werkervaring opdoen, hun competenties verder ontwikkelen en hun netwerk uitbreiden.