Ambitiedocument rondweg Voorst N345

in opdracht van de provincie Gelderland

Buro LinO is door de provincie Gelderland gevraagd voor het opstellen van een Ambitiedocument voor de rondweg N345 Voorst. Het ambitiedocument beschrijft, op conceptueel niveau, de ruimtelijke en architectonische ambitie van de provincie Gelderland. Het geeft aan op welke vlakken de marktpartijen meerwaarde kan bieden binnen het, door de provincie, gestelde budgetplafond.