Architectonisch schetsontwerp en inpassingsplan spoorwegonderdoorgang 

N345 De Hoven / Zutphen, in opdracht van de provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil een rondweg aanleggen ten zuiden van buurtschap De Hoven bij Zutphen. Conform het voorkeurstracé van de provincie kruist de nieuwe rondweg De Hoven het spoor. In overleg met ProRail is afgesproken dat de provincie de planstudie uitvoert en aan ProRail een overdrachtsdossier oplevert, om daarmee haar wensen en eisen effectief in het planproces te kunnen inbrengen.

Binnen het overdrachtsdossier is Buro LinO verantwoordelijk voor zowel het opstellen van het schetsontwerp van de spoorwegonderdoorgang als van het ontwerp voor het omliggende landschap.