https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/image001-webheader2.jpg

Welkom.

bij Buro L in O

beeld icoon 20x15px Zoeken naar balans

Ons landschap staat niet op zichzelf. Er is altijd een context, een relatie tot de mens en de maatschappij. Het landschap weerspiegelt zo de dynamiek van die samenleving en zorgt voor tegenwicht. Maar wat is nou de juiste balans voor dat landschap in zijn omgeving?
Dat is waar Buro Landschap in Omgeving altijd naar zoekt.

Het ontwerpen van een landschap vraagt om een brede blik. We kijken naar verleden, heden en toekomst. Naar veranderingen, uitdagingen, maar vooral naar kansen. Met als belangrijkste doel: plannen maken die door alle partijen worden gedragen. Zo slaan we een brug tussen burger en overheid, tussen specialist en visionair, en tussen opdrachtgever en belanghebbenden.

Wat wij daar aan toevoegen? Ruimtelijke kwaliteit, maar zonder de bestaande kwaliteiten geweld aan te doen. Zo bouwen we samen aan een buitenruimte die de eisen van nu ondersteunt en tegelijkertijd klaar is voor de toekomst.

Vanuit onze jarenlange ervaring richten we ons steeds meer op plannen waar we inhoud en uitvoering kunnen combineren. Op die manier werken we aan robuuste ontwerpen die we binnen de opgegeven kaders volbrengen. Dat doen we in opdracht van vele ingenieursbureaus, aannemers, provincies, waterschappen en gemeentes.

Plannen maken?
Je bent van harte welkom.